CLB TRẢI NGHIỆM
 
chương trình VUI CHƠI CUỐI TUẦN của CLB Trải nghiệm với tên gọi “Hành trình khám phá bản thân” tại FLEXI space
Thời gian bắt đầu khởi hành tại Hà Nội:
8h00 đến Flexi Space
9h00 9h00 – 11h00 trải nghiệm hoạt động sáng tạo (thực hiện chế tạo các sản phẩm bằng gỗ, trang trí các sản phẩm mà mình đã chọ,…). Nguyên vật liệu sẽ được chuẩn bị sãn để tại 1 góc của không gian trải nghiệm.
11h00 – 14h00: ăn trưa và nghỉ ngơi
14h00 – 16h00: hoàn thành sản phẩm của mình cho những bạn chưa hoàn thành lúc sáng & tham giá các hoạt động trải nghiệm khác của câu lạc bộ. Tiêu chí của CLB là cùng làm cùng chơi.

Các dự án trải nghiệm

Sân chơi trải nghiệm Flexi là một chuỗi series các chương trình chơi dành cho những người yêu thích sự sáng tạo với gỗ & các vật liệu tái chế và mong muốn làm ra các sản phẩm bằng chính đôi tay của mình.
Với mong muốn cho mọi người khi tham gia vào sân chơi này sẽ được trở về là chính mình, kết nối với người thân, với không gian sống trong và ngoài nhà, tìm lại được nguồn cảm hứng sáng tạo và tình yêu nghệ thuật.