Các dự án trải nghiệm

Sân chơi trải nghiệm Flexi là một chuỗi series các chương trình chơi dành cho những người yêu thích sự sáng tạo với gỗ & các vật liệu tái chế và mong muốn làm ra các sản phẩm bằng chính đôi tay của mình.
Với mong muốn cho mọi người khi tham gia vào sân chơi này sẽ được trở về là chính mình, kết nối với người thân, với không gian sống trong và ngoài nhà, tìm lại được nguồn cảm hứng sáng tạo và tình yêu nghệ thuật.